19 февруари - Ден на ПатронаЛевски

Левски - една дума прави изречение. И това е най-голямото българско изречение. 


Ти си в мен, Апостоле, в душата ми, 
в мислите и в делата ми. 
Ти правиш деня ми по-лесен. 
Аз искам като Тебе да бъда. 
Да се раздавам на всички.
И чрез твоята болка по-добър да порасна. 
И България в сърцето си като тебе да нося. 


Нашите поети

 

Почит, Святост и дълбок Поклон! 

Днес в училище се учим - 
как да пишеме писмо.
Иска ми се утре
да напиша аз едно, 
до един герой. 
 
Левски - казвал се е той.
В него ще напиша,
колко съм щастлив,
че се е родил
и че днес съм жив, 
защото той отдал си е живота.
Мисля, че ни гледа
от свободното небе
и с очите сини
ни вещае звездни светове.
Винаги ще тача 
неговото име. 
А пък днес ще коленича,
за да му изкажа: 
Почит, Святост и дълбок Поклон! 

Автор: Атанаска Пъркова, ІІ-ри а 
 
   

Левски

В домът ми
често се говори
за един велик герой.
Името му странно - Левски
и не зная кой е той. 
Мама казва: Ще пораснеш 
ти голяма и ще разбереш.
Ето, вече зная: Левски - 
бил и свят герой. 
Моето училище любимо
носи неговото име. 
Всяка сутрин в него ме посрещат
сини искрени очи.
Светло и голямо чело
ми чертае верен път,
а устата сякаш казва: Не забравяй своя дълг! 
Левски, вечно ще те нося
в моето сърце!
Ще прославям твоя подвиг
днес и във векове!

 

Автор: Виктория Дурчева, ІІ-ри а