Моята учителка

Казвам се Даниела Праматарова, начален учител, класен ръководител на І а клас.